Vib – Mua sắm – -8% Galle Watch

Địa điểm : Áp dụng toàn hệ thống Galle Watch trên toàn quốc
Thời gian : 31/5/2020
Ưu đãi : Giảm 8% tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB
Điều khoản điều kiện : 
● Áp dụng cho chủ thẻ VIB
● Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác
● Khách hàng cần đưa tin ưu đãi này cho nhân viên xem khi thanh toán
Nguồn : Vib