Ứng dụng 1Stif là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) trong ngành tài chính và tư vấn tài chính , do Công ty TNHH MTV 1Stif (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Ứng dụng giúp kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ tài chính và tư vấn tài chính và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính , bao gồm các loại hình:

  • Loại hình VAY THẾ CHẤPcung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng , công ty tài chính cho vay thế chấp bất động sản,….;
  • Loại hình VAY MUA THẾ CHẤP ÔTÔcung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng , công ty tài chính cho vay thế chấp ôtô;
  • Loại hình VAY TÍN CHẤPcung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng , công ty tài chính cho vay tín chấp ;
  • Loại hình MỞ THẺ TÍN DỤNG cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng , công ty tài chính mở thẻ tín dụng ;
  • Loại hình GỬI TIẾT KIỆM cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng , công ty tài chính gửi tiết kiệm ;
  • Loại hình TRỞ THÀNH BANKER cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng , công ty tài chính để tuyển dụng nhân sự ;
  • Loại hình LẮP MÁY CÀ THẺ POScung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng , công ty tài chính để lắp máy cà thẻ Pos cho khách hàng ;
  • Loại hình MUA/BÁN TÀI SẢN NGÂN HÀNG PHÁT MÃI cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng , công ty tài chính để mua/bán tài sản do ngân hàng phát mãi ;
  • Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Công ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng 1Stif và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng 1Stif cung cấp.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Ứng dụng 1Stif tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm dịch vụ, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán, cung cấp sản phẩm dịch vụ qua Ứng dụng 1Stif phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia, sử dụng Ứng dụng 1Stif phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế quản lý hoạt động của Ứng dụng 1Stif.