MB – TUyển DỤng Tháng 11

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TUYỂN DỤNG.
– Địa điểm: Khu vực Hồ Chí Minh
– Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh, Cộng tác viên KHCN
– Yêu cầu: Sinh viên năm 2, 3, 4 theo học các trường Đại Học.
– Mọi thông tin ứng viên Nhắn tin qua facebook. https://www.facebook.com/groups/577450102341171/user/100054234430136/
Nguồn : FB