Vib – Mua sắm – -10%Lee & Tee

Địa điểm : Địa điểm áp dụng: toàn hệ thống cửa hàng Lee & Tee
Thời gian : 31/7/2020
Ưu đãi : Giảm 10% trên tổng hóa đơn
Điều khoản điều kiện :
● Áp dụng cho chủ thẻ VIB
● Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác
● Khách hàng cần đưa tin ưu đãi này cho nhân viên xem khi thanh toán
Nguồn : Vib