SCB- MUA SẮM- MÁY LỌC KHÔNG KHÍ AERIS: GIẢM ĐẾN 3 TRIỆU

Địa điểm áp dụng : 

Tại các cơ sở Aeris toàn quốc

Ưu đãi:

  • Giảm đến 3 triệu đồng khi mua máy lọc không khí

Thời gian hết hạn :

31/12/2021

Nguồn: SCB