SCB- ẨM THỰC -MARINA CLUB VŨNG TÀU: GIẢM 10%

Địa điểm áp dụng : 

Số 03 Hạ Long, P.2, TP. Vùng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ưu đãi:

  • Giảm 10% tổng hóa đơn

Thời gian hết hạn :

01/09/2020

Nguồn: SCB