SCB – Giải trí – CGV: 50.000 Đồng/ VÉ 2D

Địa điểm áp dụng : 

Trực tiếp tại rạp, website và ứng dụng CGV

Ưu đãi:

  • Mua vé xem phim CGV 2D với giá 50.000 Đồng khi thanh toán bằng thẻ SCB Visa

Thời gian hết hạn :

17/11/2020

Nguồn: SCB