Vib – Mua sắm – -5% Edena

Địa điểm : Áp dụng hệ thống Edena trên toàn quốc.
Thời gian : 30/6/2020
Ưu đãi : Giảm 5% tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB
Điều khoản điều kiện :
● Áp dụng cho chủ thẻ VIB
● Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác
● Khách hàng cần đưa tin ưu đãi này cho nhân viên xem khi thanh toán
● Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
● Áp dụng các ngày lễ
Nguồn : Vib