Vib – Mua sắm – -1 triệu [Mới] Nguyễn Kim

Địa điểm : Các cửa hàng Nguyễn Kim toàn quốc
Thời gian : 10/3/2020 – 31/3/2020
Ưu đãi :
– Giảm 500.000 VNĐ cho tất cả TV từ 43- 49inc
– Giảm 1.000.000 VNĐ cho TV từ 55inc trở lên
Điều khoản điều kiện :
● Áp dụng cho chủ thẻ VIB
● Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác
● Khách hàng cần đưa tin ưu đãi này cho nhân viên xem khi thanh toán
● Áp dụng đồng thời chương trình trả góp 0%
● Một chủ thẻ chỉ áp dụng 1 lần duy nhất khi diễn ra chương trình
Nguồn: Vib