Vib – Du lịch – -15% Bình An Village Resort Đà Lạt

Địa điểm: Hồ Tuyền Lâm, Phường 4, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Thời gian: 31/12/2020
Ưu đãi: Giảm 15% trên giá phòng tốt nhất được niêm yết trên website của Resort.
Điều khoản điều kiện:
● Áp dụng cho chủ thẻ VIB
● Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác
● Khách hàng cần đưa tin ưu đãi này cho nhân viên xem khi thanh toán
Nguồn: Vib