Vib – Du lịch – -10%VN Trip

Thời gian : 30/6/2020
Ưu đãi : Giảm 10% tối đa 300.000 VNĐ cho hóa đơn từ 500.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ VIB
Điều khoản điều kiện :
● Áp dụng cho chủ thẻ VIB
● Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác
● Khách hàng cần đưa tin ưu đãi này cho nhân viên xem khi thanh toán
Nguồn : Vib