SCB- Mua sắm -ELISE: GIẢM ĐẾN 15%

Địa điểm áp dụng : 

Trực tiếp tại showroom Elise toàn quốc

Ưu đãi:

  • Giảm 10% cho các thẻ SCB Visa/ Mastercard còn lại
  • Giảm 15% cho thẻ Tín dụng SCB Mastercard World, SCB Visa Platinum và thẻ Thanh toán SCB Mastercard Debit Signature

Thời gian hết hạn :

30/06/2020

Nguồn: SCB