SCB- ẨM THỰC -NHÀ HÀNG BÊ VÀNG: GIẢM 15%

Địa điểm áp dụng : 

Nhà hàng Bê Vàng: số 263 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

Ưu đãi:

  • Giảm 15% trên tổng hóa đơn (chỉ áp dụng thức ăn)

Thời gian hết hạn :

31/12/2020

Nguồn: SCB